Teamcenter ile Sistem Mühendisliği

Teamcenter ile Sistem Mühendisliği

MBSE (Model tabanlı sistem mühendisliği) Teamcenter ürün yaşam döngüsü yönetiminin (PLM) önemli bir parçasıdır. Teamcenter ile entegre edildiğinde, çok alanlı ürün geliştirme - mekanik, elektrik ve yazılım - maliyet, güvenilirlik ve üretilebilirlik gibi hususları bir araya getirir. MBSE’yi, Teamcenter ile entegre etmeniz, neyin inşa edileceğini tanımlayabileceğiniz, insanlara bunu nasıl yapacaklarını öğretebileceğiniz ve aşağı akış geliştirme sürecini düzenleyebileceğiniz ve tüm çapraz ürün yaşam döngüsünü bir arada tutan bütünleştirici oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

Entegre MBSE ile Teamcenter, her şeyin birbirine olan uyumluluğunu anlar; böylece alana özgü kararlar, her zaman büyük resim göz önünde bulundurularak verilir. Süreç; gereksinimlerin tanımlanması, program planlarının oluşturulması, ürün mimarisi sürecinden geçilmesi, arayüzlerin ortaya çıkması, hedeflerin, özelliklerin belirlenmesi, teknik risklerin belirlenmesi ve sistem karar modellerinin oluşturulması ve yakalanması ile başlar. Entegre MBSE, tüm çapraz ürün yaşam döngüsü boyunca sürekli mühendislik için tüm aşağı akış geliştirme ve dağıtım sürecini yönlendirir.

Ürün Mimarisi ve Sistem Modelleme

Ürün mimarisini, bina mimarisiyle aynı şekilde düşünebilirsiniz. Kimse bir projeye başlamadan önce çalışmak için mimari plan ve mavi baskı olmadan bir bina başlatmayı hayal edemez; bu nedenle ürün mimarisi planı olmayan ürünlerle işler ters gittiğinde şaşırmamalıyız. Ürün mimarisi, ürün bileşenlerinin düzenlenmesini oluşturur. Bu düzenleme olmadan, uyumlu bir ürünü bir araya getirmek için gerekli bilgiye sahip olamayız. Başka bir deyişle ürün mimarisi, tüm alt ürün yaşam döngüsü disiplinlerinin birlikte çalışması için bütünleştiricidir.

Teamcenter Sistem Modelleme Workbench sistem modelleme yetenekleri ile ürün mimarisi verilerinizi ürün yaşam döngüsü ile yakalayarak tasarım kararlarını tam olarak görebilmenizi sağlar. Bu, ürün yaşam döngünüzdeki çeşitli alan adlarının (yazılım, elektronik, mekanik vb.) bütünleşik olarak başlatılmasını, entegre kalmasını sağlar.

Teamcenter ile entegre MBSE, tüm çapraz ürün yaşam döngüsünü birbirine bağlar

Entegre MBSE ile Sistem Mühendisliği bileşenleri genel PLM sürecine dahil edilir. Gereksinimler, işlevler, mantıksal, fiziksel, işlemler, arabirimler, hedefler / parametreler ve daha fazlası; ürün mimarisi / sistem modeli değişim süreci olarak veya ürün düzeyi değişikliklerine dahil olan standart değişiklik yönetimi uygulamalarına katılabilir. Bu nedenle, değişikliklerin artık ayrı olarak yönetilmesine gerek yoktur; ancak global ürün değişim planlaması ve yönetimine dahil edilebilir, ürün mimarisi ile mevcut ürün taban çizgisi arasında artık bir bağlantı kalmaz.

İhtiyaçların değeri onları yakalamakta değil, ürün geliştirme sürecini müşterinin bakış açısından yönlendirmede

Gereksinimler Teamcenter'ın bir parçası olduğundan, gereksinimler sürecini yönetmek için raporlar, belgeler ve gösterge tabloları oluştururken gereksinimleri çeşitli alt işlevlere, özelliklere ve ürün mimarilerine tahsis edebilirsiniz (Tam tersi de geçerlidir). 

Gereksinimleri doğrudan web'den veya Microsoft Word ve Excel de dahil olmak üzere tanıdık Microsoft Office uygulamalarından oluşturabilir, görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Entegre program planlaması, sistem mühendisliği mimarisi ve gereksinim kararları tarafından yönlendirilir

Kaynaklar, programlar ve daha fazlası bu kararlarla belirlenir. Gereksinimler, fonksiyonlar, arayüz tanımları, vb. doğrudan program aşamalarına ve proje görevlerine bağlanabilir. Kurulduktan sonra, programlar yürütüldükçe, gereksinimler, işlevler, test senaryoları ve kaynaklar ne olması gerektiği, ne zaman olması gerektiği, potansiyel sorunlar, vb. ile ilgili olarak görünür.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/collaboration/mbse-model-based-systems-engineering.html

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.